به دختر خانمها میگیم حجاب ! میگن خب پسرا نگاه نکنن!!!

به آقا پسرها میگیم نــــــــــگاه !

میگن خب دخترا اینجوری نگردن!!!

من میگم: من اگر برخیزم ... تو اگر برخیزی ... همه بر میخیزند من اگر بنشینم ... تو اگر بنشینی ... چه کسی برخیزد؟؟؟

تغییر را از خودمان شروع کنیم ~~~~~~~~~~~~~~~

منبع : پایگاه بسیج حضرت خدیجه(س) آورزمان |مدافعان حجاب
برچسب ها :